Amerykańska matura SAT - najważniejsze informacje

Amerykańska matura SAT – najważniejsze informacje

Artykuł Miesiąca

Aplikujesz na studia w USA? Musisz wiedzieć, że egzamin SAT to zamiennik polskiej matury. Z tego artykułu dowiesz się więcej o jego poszczególnych częściach: sekcji matematycznej oraz sekcji czytania i pisania!

Egzamin SAT – komu będzie potrzebny?

Zamiennikiem polskiej matury w Stanach Zjednoczonych jest egzamin SAT. Jest to egzamin dla uczniów szkół średnich. SAT należy zdać, aby rozpocząć studiowanie na uczelniach w USA. Im lepszy wynik uzyskasz na teście, tym masz większe szanse na dostanie się na prestiżową uczelnię. SAT jest testem wielokrotnego wyboru, papierowym, stworzonym i zarządzanym przez College Board. Celem SAT jest zmierzenie gotowości ucznia szkoły średniej do podjęcia studiów i dostarczenie szkołom wyższym jednego wspólnego punktu danych, który może być użyty do porównania wszystkich kandydatów. SAT pokazuje uczelniom twoje zdolności akademickie, zwłaszcza w zakresie sztuk językowych i matematyki. Na podstawie Twojego wyniku, uczelnia może nawet przyznać stypendia za zasługi lub dopuszczenie do programów honorowych, a czasami umieścić Cię na kursach wyższego poziomu. Przygotowujesz się do studiów w USA? Sprawdź więcej informacji na temat tego, co to jest egzamin SAT i dlaczego musisz go zdać! 

Amerykańska matura SAT - najważniejsze informacje

Dlaczego warto wykonać egzamin SAT?

SAT jest jednym z testów standardowych akceptowanych do spełnienia wymogów w wielu uniwersytetach w USA. Jeśli planujesz uczęszczać na uniwersytet, w którym wymagane są standardowe testy, będziesz musiał przedstawić wynik SAT lub ACT.
Egzaminy SAT są w rzeczywistości jednym z wymogów aplikacyjnych wielu uniwersytetów. Często są uważane za główny element aplikacji.

Amerykańska matura SAT - najważniejsze informacje

Z czego składa się egzamin SAT?

Forma SAT zawiera dwie wymagane sekcje: sekcję Reading and Writing, która składa się z testu Reading oraz testu Writing and Language, oraz sekcję Math. SAT zawiera również opcjonalną sekcję Essay. Wyniki testu SAT Essay są raportowane oddzielnie od ogólnych wyników testu. Niektóre uczelnie mogą wymagać od Ciebie wypełnienia testu SAT Essay. Chcesz uzyskać wysoki wynik na egzaminie SAT? Sprawdź kursy przygotowawcze od Lagunita Education!

Sekcja Math – jak wygląda część matematyczna?

SAT zawiera tak naprawdę dwa oddzielne testy matematyczne. Wyniki każdego z testów matematycznych są łączone w jeden pojedynczy wynik z matematyki o skali od 200 do 800 punktów. Testy SAT Math składają się z 58 pytań wypełnianych w ciągu 80 minut. Większość z tych pytań to pytania wielokrotnego wyboru, ale 13 to pytania typu grid-in, które wymagają od Ciebie wymyślenia własnej odpowiedzi, zamiast wybierania jej spośród dostępnych opcji. Pierwszy test Matematyczny SAT, który będziesz zdawać, nazywa się Test Matematyczny – Kalkulator. Jak sama nazwa wskazuje, w tej części egzaminu SAT można używać kalkulatora.

Amerykańska matura SAT - najważniejsze informacje

Test składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru i 8 odpowiedzi w kratkę, które rozwiążesz w ciągu 55 minut. Drugi test SAT z matematyki, który będziesz zdawał to Test z matematyki – bez kalkulatora. W tej części egzaminu SAT nie wolno używać kalkulatora. Ta część zawiera 20 pytań, w tym pięć pytań otwartych. Na rozwiązanie pytań w tej części będziesz miał 25 minut.

Matematyczny SAT ocenia Twoją płynność matematyczną, koncepcyjne rozumienie pojęć matematycznych i zdolność do stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów. Umiejętności te są oceniane w trzech głównych obszarach treści. Te obszary to:

  • Heart of Algebra: koncentruje się na opanowaniu równań i układów liniowych
  • Problem Solving and Data Analysis: o umiejętnościach ilościowych
  • Passport to Advanced Math: zawiera pytania wymagające manipulacji złożonymi równaniami

Oprócz tych treści, w teście znajduje się również geometria i trygonometria, które należą do kategorii Dodatkowe tematy z matematyki.

Sekcja Reading and Writing

Sekcja Reading

Test SAT Reading składa się z 52 pytań wielokrotnego wyboru opartych na pięciu pisemnych fragmentach, które będziesz czytać i odpowiadać na nie w ciągu 65 minut. Każdy pojedynczy fragment ma długość 500-750 słów. Niektóre fragmenty będą występowały samodzielnie, inne będą prezentowane w parach, a jeszcze inne będą zawierały wizualne grafiki informacyjne, takie jak tabele, wykresy czy diagramy. Będziesz musiał być w stanie interpretować grafiki, takie jak te, aby odpowiedzieć na pytania, ale nie trzeba używać żadnych matematyki, aby to zrobić w tej sekcji SAT.

Amerykańska matura SAT - najważniejsze informacje

Sekcja Writing and Language,

SAT Writing and Language Test składa się z 44 pytań wielokrotnego wyboru, na które będziesz musiał odpowiedzieć w ciągu 35 minut. Wszystkie pytania są oparte na pisemnych fragmentach. W teście znajdują się cztery zadania pisemne, każde o długości od 400 do 450 słów. Niektórym fragmentom towarzyszą grafiki informacyjne, takie jak tabele, wykresy lub diagramy, ale w tej części testu nie będzie wymagana matematyka.

Zadania na egzaminie składają się z jednego opowiadania, jednego do dwóch tekstów informacyjnych/wyjaśniających oraz jednego do dwóch tekstów argumentacyjnych lub perswazyjnych. Fragmenty testu sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego i języka przedstawiane są wraz z pytaniami, przy czym fragmenty znajdują się w kolumnie po lewej stronie, a pytania w kolumnie po prawej. Numery pytań będą również umieszczone w tekście fragmentu, aby ułatwić Ci odnalezienie powiązanego tekstu.

Amerykańska matura SAT - najważniejsze informacje

Sekcja Essay

Nowy SAT Essay jest bardzo podobny do typowego zadania na studiach lub na wyższym poziomie szkoły średniej, w którym jesteś proszony o przeanalizowanie tekstu. Otrzymasz fragment tekstu o długości od 650 do 750 słów i będziesz miał za zadanie wyjaśnić, w jaki sposób autor buduje argument, aby przekonać swoich odbiorców. Na poparcie swoich wyjaśnień należy wykorzystać dowody z tekstu.

W przeciwieństwie do poprzednich testów SAT nie będziesz proszony o wyrażenie swojej opinii na dany temat, ani o opisanie swoich osobistych doświadczeń. Będziesz miał 50 minut na przeczytanie fragmentu, zaplanowanie pracy i napisanie wypracowania. Chociaż wydaje się, że jest to bardzo ograniczona ilość czasu, w rzeczywistości jest to podwójny czas dozwolony na SAT Essay przed marcem 2016 roku.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments